Rekruteren tijdens en na Covid-19, Michèle Desmet aan het woord

Rekruteren tijdens en na Covid-19, Michèle Desmet aan het woord

Zien jullie nu al trends/veranderingen sinds het begin van Covid-19?

Onlangs is er een nieuwe boek uitgebracht 'The Phoenix and the Unicorn', geschreven door ondernemer Hinssen . Het schetst hoe bedrijven via innovatie als feniksen uit de as kunnen herrijzen. Zoals hij ook aangeeft, is het een kantelpunt en een stroomversnelling voor de relatie tussen bedrijven en werknemers. Volgens ons aanvoelen klopt dit en zal dit zich verder ontwikkelen. Nu komt ook bloot te liggen hoe sterk de digitalisering aan belang wint. ‘Weten is meten’, maar hoe doen we dit op afstand? Thuiswerk zal volgens ons een sterke opkomst kennen. Nu zullen bedrijven meer en meer hiervoor moeten opstaan, niettegenstaande dat nu output nog meer onder de loep zal komen te liggen dan input. Het draait niet meer om uren presteren, maar om het resultaat. Vertrouwen in je medewerker alsook open communicatie is hier van cruciaal belang. Onnodige verplaatsingen naar internationale contacten kunnen worden vermeden door middel van Skype/ Zoom.  Dit type  meeting kent nu een sterke opmars.   Aan de andere kant zullen werknemers nu ook de werkvloer stilaan beginnen missen. Het menselijke aspect in de HR approach zal nu het verschil maken.

Deze periode dienen we te benutten als kans om te kijken waar de pijnpunten liggen en deze te verbeteren en naar een hoger niveau te tillen. Er zullen veel vraagstukken aan bod dienen te komen. Hoe gaan we op een andere manier om met vertrouwen en controle? Hoe kunnen we ons meer op output richten via afstand en toch betrokken blijven? Moeten we meer opleidingen voorzien om van onze werknemers kleine zelfstandigen op zich te maken? Wat motiveert onze mensen rond deze vraagstellingen? Hieruit kunnen ook heel wat ‘out-of-the-box ideeën’ ontstaan die voordien niet aan de orde waren en misschien nog 10 jaar op zich hadden laten wachten. The rocking future.
 

Welke maatregelen nemen jullie ter preventie van corona?

Sinds de Covid-19 maatregelen doen wij voorlopig alle screenings via Zoom/ Skype, alsook onze klantenbezoeken worden veelal gedaan via deze kanalen. Van zodra het opnieuw opportuun is om kandidaten te screening voor een persoonlijk gesprek dan prefereren wij dit mits het inachtnemen van een aantal maatregelen die door ons zullen worden voorzien: mondmasker, desinfecterende gel aan de ingang van HangarK en uiteraard rekening houdend met de social distancing.
 

Hoe heb je je qua werk moeten aanpassen door het coronavirus?

Het aantal verplaatsingen naar bedrijven en het zien van kandidaten werd tot het minimum herleid. Alles werd vanop afstand  uitgewerkt. We hadden dit jaar 6 stagiairs in dienst die ook consequent via Zoom werden begeleid en opgevolgd. Toch hadden wij niet het gevoel dat wij de band verloren met onze medewerkers, dit door de vele en open communicatie en goede opvolging. Ons IT-systeem heeft nogmaals bewezen dat werken vanop afstand geen afbreuk doet aan onze kwaliteit.
 

Voelt het anders om te werken in deze periode?

Uiteraard missen we het face-2-face contact met onze kandidaten en klanten. Een gezicht zegt nog altijd meer dan 1000 beelden. We vinden het dan ook belangrijk dat alle kandidaten door ons persoonlijk gezien worden voor een uitgebreid gesprek.
 

In welke mate heeft Corona invloed op jullie bedrijf en is het aangeraden om toch te solliciteren aangezien veel bedrijven verplicht werden de deuren tijdelijk te sluiten?

We keren voor een groot deel terug naar de situatie van vroeger, met meer werkzoekenden en minder vacatures. Kandidaten en werknemers zullen dan weer meer moeten strijden voor hun job. Werkgevers zullen uit een grotere pool aan kandidaten kunnen rekruteren en hun vacatures sneller invullen. Wij kunnen hierbij onze klant tenvolle bijstaan en kwaliteit die we altijd als prioriteit stellen zal nog aan belang winnen.

Laten we optimistisch naar de toekomst blijven kijken en misschien is er een heropleving en is er niets structureel aangetast. Wij blijven ons engageren om te blijven rocken!
 

Hoe zien jullie de toekomst voor jullie sector na Covid 19 en welke technologische ontwikkelingen van de toekomst zullen u helpen bij jullie job?

Het belang van digitalisering zal ook hier komen boven drijven. We hebben vóór deze crisis hierin geïnvesteerd en dit werp ook zijn vruchten af. We dienen ons flexibel op te stellen en vooral snel te handelen. We denken mee met firma’s over hun beleid en geven hier ons professioneel advies in. De juiste persoon op de juiste plaats blijft van belang, nu misschien meer dan ooit.  We zullen moeten leren inspelen op crisissen en daarbij mag werk geen belemmering vormen. Het is heel belangrijk om perspectief te blijven geven aan medewerkers. Ook al gaat het vandaag moeilijk, hou de communicatie met werknemers open. Maak ook duidelijk dat wanneer de trein weer vertrokken is, ook de carrièreplannen weer op tafel zullen komen.
 

Zullen de soft skills van kandidaten nog belangrijker worden in de toekomst?

HR kan een echte sturende kracht naar verandering zijn. Ze kunnen het accent leggen op het focussen van talenten, het nog meer focussen op soft skills en deze optimaal benutten en aan de hand van interne/ externe opleiding hun werknemers levelen, alsook hun onderneming. Softskills zijn een succesfactor. Het brengen van inspiratie en het motiveren om op een andere constructieve manier zaken aan te pakken kan ontstaan vanuit het HR-beleid.
 

Zijn hard skills dan minder belangrijk geworden?

Ik denk het niet. Het is nog steeds cruciaal dat een boekhouder de balans kent, een jurist het wetboek kent en een ICT’er begrijpt hoe netwerken en systemen in elkaar zitten.

Meestal is het de meest flexibele, gedreven, betrouwbare en positieve medewerker die het haalt. Wie innovatief meedenkt met de firma, een positieve mindset uitstraalt en respect heeft voor andermans waarden kunnen inspelen op die behoeften van de hedendaagse klant.

Geplaatst op 05.Jun.2020